Om Gertrud

Billede1

Velkommen til familie- og psykoterapeut Gertrud Lykke MPF

Jeg arbejder med familier, par og individuelle klienter gennem nærværende samtaler i et trygt rum.

Fakta
Familie-, par- og psykoterapeut, MPF gennem en 4-årig uddannelse taget på Dansk Familieterapeutisk institut.
(tidligere Kempler Instituttet grundlagt af familierådgiver Jesper Juul)
Udannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening.

Egen praksis som familie-, par-, og psykoterapeut.

Supervisor for teams af lærere og pædagoger.

Samtaler/rådgivning på efterskole med unge, som har det svært.

Afholder skilsmissegrupper for børn og unge, som har udfordringer i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Se nærmere på: www.facebook.com/skilsmissegruppernord

Samtaler med skilte par, som har store udfordringer i samarbejdet om børnene. Dette foregår i samarbejde med terapeut Gurli Thomassen MPF. Se nærmere på www.facebook.com/skilsmissegruppernord

NLP Master Practitioner fra Dansk NLP Institut

Inklusionsvejleder i Folkeskolen

Lærer

 

Sådan arbejder jeg

I mit arbejde som familie- og parterapeut tager jeg udgangspunkt i familien som en helhed. Gennem dialogen mellem og med de enkelte familiemedlemmer afdækker vi sammen, hvordan samspillet og hverdagen i familien er, og hvordan hver enkelt kan bidrage til mulige forandringer i familien. Det er dog altid de voksne, som har ansvaret i familien, og dermed også for stemningen og måden at være sammen på. Jeg arbejder ud fra en grundlæggende tro på, at ethvert familiemedlem har sine grunde til at være i familien på netop sin måde, og med respekt for dette finder vi nye veje til større nærhed, forståelse og ligeværdighed for alle – børn som voksne.

Erfaring

Udover mit arbejde som terapeut har jeg undervist i folkeskolen og i en specialafdeling for handicappede børn fra 1997 til 2014. Derfor har jeg et bredt erfaringsgrundlag i at arbejde med børn og forældre og tilbyder velkvalificeret rådgivning og terapi til familier med børn og de problematikker, der kan være knyttet hertil.

Fra 2011 til 2014 har jeg arbejdet som AKT-medarbejder og trivselsperson i folkeskolen. Her igennem har jeg  erfaring med skilsmissegrupper for børn, gruppesessioner med henblik på bedre trivsel for børn i skoleklasser, individuelle- og gruppesamtaler med børn.

Jeg Har vejledt kolleger i forhold til inklusion, klassetrivsel og mobning. Dette både med hensyn til udfordringer i læringsrummet, i sociale processer og forældresamarbejdet.

Supervision
Jeg modtager regelmæssig supervision.

Har du lyst til at høre nærmere, kan du kontakte mig og få en uforpligtende samtale på 30237969 eller sende en mail på info@gertrudlykke.dk

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen hos familie- og psykoterapeut Gertrud Lykke MPF. Gennem nærværende samtaler i et trygt rum, arbejder jeg med familier, par og individuelle klienter.